به سایت دکتر علیرضا سفیدچیان، متخصص اعصاب و روان ، خوش آمدید.

درگاهی جهت ارائه اطلاعات در زمينه تشخیص و درمان بهنگام اختلالات روانپزشکی،موضوعات روانشناختی ، روانشناسی و مهارتهای زندگی.
این اطلاعات باعث ارتقاء توانایی رفتار سازگارانه و مثبت می شود،بگونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی خود کنار بياید.
امکان دريافت سوالات شما عزيزان و پاسخ به آن،در اين سايت وجود دارد.

مطالب اخیر

ما چقدر

ما چقدر "فرافکن" هستیم

ما چقدر "فرافکن" هستیم

ادامه مطلب
وسواس قرینگیsymmetry

وسواس قرینگیsymmetry

وسواس قرینگیsymmetry

ادامه مطلب
کابوس شبانه Nightmares

کابوس شبانه Nightmares

کابوس شبانه Nightmares

ادامه مطلب
بحران قلیان در دختران

بحران قلیان در دختران

بحران قلیان در دختران

ادامه مطلب

"قدر" خود را بشناسیم

"قدر" خود را بشناسیم

ادامه مطلب
اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی

ادامه مطلب