به سایت دکتر علیرضا سفیدچیان، متخصص اعصاب و روان ، خوش آمدید.

درگاهی جهت ارائه اطلاعات در زمينه تشخیص و درمان بهنگام اختلالات روانپزشکی،موضوعات روانشناختی ، روانشناسی و مهارتهای زندگی.
این اطلاعات باعث ارتقاء توانایی رفتار سازگارانه و مثبت می شود،بگونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی خود کنار بياید.
امکان دريافت سوالات شما عزيزان و پاسخ به آن،در اين سايت وجود دارد.

مطالب اخیر

هدف گذاری در سال جدید

هدف گذاری در سال جدید

هدف گذاری در سال جدید

ادامه مطلب
ایستگاه تفکر

ایستگاه تفکر

ایستگاه تفکر

ادامه مطلب
راه های کاهش آسیب های طلاق در فرزندان

راه های کاهش آسیب های طلاق در فرزندان

راه های کاهش آسیب های طلاق در فرزندان

ادامه مطلب
صورت ها بله سیرت ها نه

صورت ها بله سیرت ها نه

صورت ها بله سیرت ها نه

ادامه مطلب
نکاتی در خصوص وحشی گری دوست پسر در سیرجان

نکاتی در خصوص وحشی گری دوست پسر در سیرجان

نکاتی در خصوص وحشی گری دوست پسر در سیرجان

ادامه مطلب
تمارض یا بیمارنمایی کودکان

تمارض یا بیمارنمایی کودکان

تمارض یا بیمارنمایی کودکان

ادامه مطلب